Våra tjänster

Kök som målats i vitt
Fasad som målas i vitt

Fasadmålning

Vi har stor kunskap inom all utvändig målning t e x puts och betongmålning, där vi har varit verksamma under många år och genomfört många projekt för allmännyttan och diverse bostadsrättsföreningar

Invändigt måleri såsom tapetsering, snickerier, tak och väggar, kontorsanpassningar mm: Våra största projekt under senare år innefattar rot renoveringar samt lägenhetsmålning/kontorsanpassningar för olika fastighetsbolag/byggföretag.

Tak som spraymålas

Totalentrepenader

Vi åtar oss mindre totalentrepenader för bostadsrättsföreningar mm. Vi har underentreprenörer som vi har samarbetat under många år och som vi sätter stort värde på, då vi litar på att de tillsammans med oss lämnar ett bra arbete samt delar våra värderingar.

Handen håller pensel målning timmer vägg

Våtrumsmålning

Vi är auktiserade genom MVK på våtrums målning.

Microcement på ett golv

Microcement

Vi har personal utbildad på att arbeta med microcement. Microcement är ett fantastiskt material som går att applicera på befintliga kakelytor, även i våtutrymme utan att man behöver riva befintliga kakelytor.

Måla med vit färg över en gul vägg

Dekorationsmålning

Vi har medarbetare som är mycket skickliga på att ådra och marmorera, vi har ständigt pågående projekt runt linnéstaden samt centrala Göteborg.